DRUŽBA SESTARA
FRANJEVKI OD BEZGRJEŠNE
Posjetite naš Facebook profil

5° convegno scientifico internazionale «Grandi francescani»: San Bonaventura

Organizatori: Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Pontificia Università Antonianum, Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura - «Seraphicum», Franjevačka teologija Sarajevo, Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca, Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda

PROGRAM

Petak 19. listopada 2018.

9.00 Pozdravni govori
9.30 Početak znanstvenog skupa

1. ŽIVOT I DJELO (Moderatori: Marko Jerković i Daniel Patafta)

 9.30 Tomislav Galović - Vjeran Lazić        
        Franjevački red u vrijeme sv. Bonaventure        
        L’ordine francescano nel tempo di San Bonaventura
10.00 Marko Jerković        
          Narbonske konstitucije i struktura autoriteta u kontekstu institucionalnoga sazrijevanja
          franjevačkoga reda         
          Le costituzioni di Narbona e la struttura dell’autorità nel contesto della maturazione
          istituzionale dell’ordine francescano

10.30 Pauza

11.00 Marinko Pejić       
          Sv. Bonaventura, životopisac Franje Asiškog         
          San Bonaventura, il biografo di San Francesco d’Assisi 

2. TEOLOGIJA, FILOZOFIJA I DUHOVNOST (Moderatori: s. Valerija Kovač i Tomislav Smiljanić)

11.30 Vincenzo Battaglia         
          Tratti essenziali della cristologia di San Bonaventura         
          Bitne odrednice kristologije sv. Bonaventure
12.00 Mario Cifrak - Mate Bašić        
          Neki elementi hermeneutike sv. Bonaventure        
          Alcuni elementi dell’ermeneutica di San Bonaventura

12.30 Rasprava

13.00 Ručak

15.30 Ivan Karlić - Milan Gelo          
          Božji atributi u Bonaventurinu djelu »De mysterio Trinitatis«.
          Filozofija i teologija u trajnoj sprezi           
          Gli attributi divini nell’opera di San Bonaventura «De mysterio Trinitatis».
          La filosofia e la  teologia nel collegamento perenne
16.00 Stipo Kljaić - Ivica Janjić          
          Eshatologija sv. Bonaventure prema »Breviloqiumu«          
          L’escatologia di San Bonaventura secondo il «Breviloquium»
16.30 Tomislav Smiljanić          
          Što je teologija prema sv. Bonaventuri?           
         Cos’è la teologia secondo San Bonaventura?

17.00 Rasprava

18.30 Sveta misa u crkvi sv. Franje na Kaptolu

Subota 20. listopada 2018.

Moderatori: Ivan Karlić i Milan Gelo

9.30 Carlos Esteban Salto Solá
        Il desiderio di Dio come chiave di lettura dell’antropologia bonaventuriana      
        Čežnja za Bogom kao ključ čitanja antropologije sv. Bonaventure
10.00 Orlando Todisco        
          Dal Principio di identità al Principio d’alterità        
          Od principa identiteta do principa drukčijosti
10.30 Hrvoje Relja        
          Značenje Bonaventurine distinkcije entis et esse        
          Il significato della distinzione entis et esse in San Bonaventura
11.00 Pauza
11.30 Daniel Patafta          
          Mistika sv. Bonaventure          
          La mistica di San Bonaventura
12.00 s. Valerija Kovač          
          Bonaventura – teološki nadahnitelj Josepha Ratzingera / Benedikta XVI.        
          San Bonventura – L’ispiratore teologico di Joseph Ratzinger / Benedetto XVI

12.30 Rasprava

Zatvaranje znanstvenog skupa

Pedeseta obljetnica (1968. - 2018.) djelovanja sestara na Pantovčaku u Zagrebu proslaviti će se u nedjelju, 21. listopada 2018. u župnoj crkvi sv. Kvirina na Pantovčaku.

Proslava će započeti prigodnim programom u 9.30 sati nakon kojega slijedi euharistijsko slavlje koje predvodi uzoriti kardinal Josip Bozanić, zagrebački nadbiskup.

Sestre koje su živjele i djelovale na Pantovčaku, i sve koje žele, pozvane su da se pridruže slavlju.

Ove godine u Družbi će se održati dva seminara trajne formacije. 
 
1. seminar održat će se u Kući matici u Šibeniku, 19. i 20. svibnja 2018., pod vodstvom naše doc. dr. sc. s.Valerije Kovač, na temu: Aktualnost redovničkih zavjeta danas.
 
2. seminar trajne formacije održat će se u našem samostanu u Podstrani/Grljevac 24. i 25. studenoga 2018., pod vodstvom naše prof. dr. sc. s.Valentine Mandarić, na temu: Zajedništvo u posvećenom  životu: ljepota, rizik i izazov.
 
Seminar počinje ujutro u 9 sati.  
 
U svrhu trajne formacije i napredovanja u našem redovničkom pozivu i poslanju, (Statuti Čl. 91.) sve smo pozvane sudjelovati (osim zbog teže bolesti i nezamjenjivih poslova) u programu prvog ili drugog seminara. 
 
Molim sve sestre, da se u dogovoru s kućnom predstojnicom rasporede i međusobno zamjene u svakodnevnim poslovima, i navrijeme prijave svoje sudjelovanje. 
Neka svakodnevna molitva i rad budu izvor naše ljubavi i radosti, po zagovoru Bezgrješne Djevice, sv. oca Franje i službenice Božje naše majke Klare Žižić.  
 
s. Zdravka Gverić, vrh. poglavarica
 
 
Drage sestre!
Dostavljamo raspored duhovnih vježbi za 2018. godinu.  
 
I.    Zagreb,  5. - 9. ožujka 2018., voditelj fra Ivan Landeka, OFM
II.   Šibenik, 9. - 13. travnja 2018., voditelj mons. Marinko Mlakić 
III.  Podstrana/Grljevac, 9. - 13. srpnja 2018., voditelj fra Domagoj Volarević, OFM 
IV.   Šibenik, 24. - 28. rujna 2018., voditelj fra Rozo Brkić, OFM
 
Svi turnusi duhovnih vježbi započeti će ujutro u 9 sati. Prema navedenim terminima sveukupni broj sestara neka se rasporedi tako da u svakoj skupini sudjeluje između 20 i 22 sestre. Molim sve sestre da se navrijeme rasporede i svoje sudjelovanje prijave kućnoj predstojnici. U četvrtom turnusu duhovnih vježbi neka sudjeluju sestre koje će slaviti svoj jubilej redovničkih zavjeta na svetkovinu sv. Franje Asiškoga, 4. listopada ove godine.  
 
Godišnje duhovne vježbe su nam potrebne, i sve nas obvezuju. To su milosni dani u kojima imamo priliku da u osobnoj sabranosti, molitvi i slušanju Božje riječi, dublje preispitamo i obnovimo svoj duhovni život kako bi novim oduševljenjem nastavile živjeti i djelovati u Zajednici i svakom mjestu našeg djelovanja.  
 
U svim nastojanjima neka nam pomogne zagovor Bezgrješne Djevice Marije, sv. oca Franje i službenice Božje naše majke Klare. 
Mir vam i dobro! 
 
s. Zdravka Gverić
vrhovna poglavarica