DRUŽBA SESTARA
FRANJEVKI OD BEZGRJEŠNE
Posjetite naš Facebook profil

2019 11 Zagreb Vijece nauk vjereSjednica Vijeća HBK za nauk vjere pod predsjedanjem sisačkog biskupa Vlade Košića održana je u sjedištu HBK u Zagrebu u utorak, 26. studenoga. Nakon osvrta na dosadašnji rad Vijeća, na sjednici je izglasan pripremljeni dokument „Čovjek stvoren na sliku Božju – njegova veličina i poziv“,

u kojem Vijeće u osnovnim značajkama predstavlja katoličko teološko razumijevanje čovjeka iz biblijske i teološko-dogmatske perspektive. Vijeće smatra da je pitanje čovjeka danas vrlo aktualno, jer se pod utjecajem različitih svjetonazorskih i vrijednosnih sustava te napretka znanosti i tehnologije razvijaju različite antropologije, koje nisu uvijek povezive s katoličkim naukom. Vijeće u svome dokumentu, uzimajući u obzir biblijsku i crkvenu tradiciju te suvremene stavove i pitanja, sažeto predstavlja temeljne istine o čovjeku i smislu njegova života. Time crkvenoj i društvenoj javnosti pruža mjerodavan teološki okvir unutar kojega se mogu integrirati i kritički vrednovati različiti vidovi suvremenih svjetonazorskih i znanstvenih tumačenja čovjeka.

U razgovoru o daljnjim planovima, Vijeće je odlučilo da će sljedeća tema o kojoj će se očitovati biti karizmatski pokreti i seminari u Crkvi.

Dokument "Čovjek stvoren na sliku Božju - njegova veličina i poziv" može se pročitati na mrežnoj stranici HBK u rubrici "Dokumenti": http://hbk.hr/dokumenti-hbk/covjek-stvoren-na-sliku-bozju-njegova-velicina-i-poziv-vijece-hbk-za-nauk-vjere/