DRUŽBA SESTARA
FRANJEVKI OD BEZGRJEŠNE
Posjetite naš Facebook profil

2019 07 Grljevac dvjezbePosljednji ovogodišnji turnus duhovnih vježbi, u samostanu u Podstrani od 8. do 13. srpnja, predvodio je dr. sc. fra Marinko Pejić, franjevac Bosne Srebrene i profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu.

Tema razmatranja duhovnih vježbi bila je Kraljevstvo Božje koje je Isus Krist navijestio kroz prispoobe zapisane u Matejevom evanđelju, objavljujući istinsku sliku Boga. Pritom, Isus nije učenicima navijestio sustavni nauk, ipak kroz životan rječnik i jednostavne prispodobe govori o stvarnosti Božjeg kraljevstva koje je već u njemu prisutno. Prispodobe treba razumijeti kroz dimenziju slike i stvari o kojoj se govori pomoću slike, te je važno u granica mogućnosti rekonstruirati povijesnu situaciju same prispodobe. Kristova Objava Kraljevstva nebeskoga otkriva ljudima Božju volju, koju i Isus sam izvršava, a koja nužno mijenja odnos Boga i čovjeka te ljudima međusobno.

Prispodobe su ljudske zgode, svakodnevne situacije u kojima su meritum uvijek temeljna pitanja svakog čovjeka, traženja, pokušaju razumijevnaja svijeta oko sebe i drugih, te dohvaćanja slike Boga. Istu sliku Boga Isus često potpuno ruši u očima pobožnih ljudi onoga vremena, svećenika, levita, farizeja, otkrivajući im kako imaju potpuno pogrešnu viziju Boga, njegovih mjerila i zakona.

Središnja poruka prispodoba, pa i evanđelja je Kraljevstvo Božje kojim Isus donosi novi poredak na zemlju. Svaka razmatrana prispodoba slikovito opisuje naviještenu stvarnost te svaka od njih osvjetljava jedan vid, iako ono ostaje tajanstvenom stvarnošću u koju nije moguće potpuno proniknuti. Posrijedi je posve novi poredak, uspostavljanje novih Božjih odnosa prema Božjim kriterijima koji se ne temelje na zakonima što vrijede u ljudskom društvu.

Vrijednost svake usporedbe iz Matejeva evanđelja je u tome što se direktno dotiče svakog ljudskog bića, i to na razne načine. Interpretacije prispodoba susreću opasnost vlastitog poistovjećivanja s jednim likom, što rezultira eliminacijom ostatka Isusove poruke. Primjerice, u usporedbi o sijaču, različita tla odnose se na svakog čovjeka jer u svačijem srcu postoji i kamenito i plodno tlo.

Predavač fra Marinko je kroz prispodobu o sijaču, pšenici i kukolju, gorušičinom zrnu i kvascu, nađenom blagu i dragocjenom biseru, talentima, oprostu duga, radnicima na njivi, dvojici braće te ubojicama u vinogradu, govorio o kršćanskim, ali i duboko redovničkim stvarnostima i odnosima. Svaku je prispodobu iskoristio za komparaciju prilika života redovničke zajednice i pojedinca, što je u nekim elementima donijelo posve novi pogled na iste.

Na završetku duhovnih vježbi, vrhovna poglavarica s. Terezija Zemljić zahvalila je duhovniku fra Marinku Pejiću na osvježenju pogleda na stvarnost Kraljevstva Božjeg među nama. Ono se uprisutnjuje i po nama i našim odnosima, jednako kao što ponekad preko nas vrata istog Kraljevstva zatvaraju. Tražeći Božju pomoć kroz život u trajnoj napetosti između tih dviju opcija, poželjela je da u životima svih sudionika i ljudi uopće, pobjedi Božja stvarnost.

S. Barbra Čavlina