DRUŽBA SESTARA
FRANJEVKI OD BEZGRJEŠNE
Posjetite naš Facebook profil

20018 4 Zbornik Sisak naslovnicaNa Dan HMI-a, koji je proslavljen na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, na Blagovijest, u ponedjeljak 9. travnja,

predstavljen je novi zbornik radova HMI-a „Štovanje Bogorodice na području Sisačke biskupije“, koji je objavljen u studenome 2017. godine u suizdanju Katoličkoga bogoslovnog fakulteta i Kršćanske sadašnjosti.

Zbornik je prvi put predstavljen u Sisku, u utorak 5. prosinca 2017., na osmu obljetnicu ponovne uspostave Sisačke biskupije. Zbornik sadrži radove sa znanstvenoga mariološko-marijanskoga skupa, koji je održan u Sisku od 4. do 5. prosinca 2015. godine u povodu šeste obljetnice ponovne uspostave Sisačke biskupije.

Na Dan HMI-a zbornik su predstavili prof. dr. sc. Ivan Karlić, predstojnik HMI-a i jedan od recenzenata Zbornika, mons. dr. sc. Vlado Košić, domaćin simpozija i zamjenik predstojnika HMI-a, doc. dr. sc. s. Valerija Kovač, urednica zbornika i tajnica HMI-a te dr. sc. Stjepan Brebrić, direktor Kršćanske sadašnjosti u ime jednoga od suzidavača zbornika.

Izlaganja predstavljača Zbornika mogu se u cijelosti pročitati na linku: http://www.kbf.unizg.hr/hmi/