DRUŽBA SESTARA
FRANJEVKI OD BEZGRJEŠNE
Posjetite naš Facebook profil

2018 3 Zagreb Ziva zajednicaNedavno preminuli nadbiskup Mainza i jedan od najobljubljenijih katolika u Njemačkoj, kardinal Karl Lehman u svojoj duhovnoj oporuci je, između ostaloga, napisao: "Svi smo se, upravo u vremenu nakon 1945. duboko ukopali i kandžama zabili u ovaj zemaljski život, također i u Crkvi."

Naš današnji, pa i vjernički mentalitet, kao da je izgubio pogled u vječni život s Bogom te od samoga Boga traži već sada "raj na zemlji" dok ga onaj na nebu ne zanima previše. Stoga je vrlo važno aktualizirati eshatološko razmišljanje i stil života u današnjemu svijetu, koje nas oslobađa od "stresa" da u ovome zemaljskome životu trebamo sve postići i ostvariti te nas ohrabruje za "opuštenu odgovornost" u ovome svijetu s nadom da će jedino Bog dovršiti i ispuniti naš život u svojoj vječnosti.

"Čovjek u Božjoj vječnosti" glavna je tema serije teološko-duhovnih tekstova, koje će s. Valerija Kovač objavljivati tijekom 2018. godine u brojevima "Žive zajednice" - mjesečnog časopisa hrvatskih katoličkih vjernika u Njemačkoj. U njima će nastojati sažeto objasniti smisao naše vjere u vječni život s Bogom, klasične eshatološke teme i njihovo značenje za naš vjernički život ovdje na zemlji.